Disclaimer

Alle wijzigingen in prijzen, tekst, foto's en tekeningen zijn voorbehouden aan Atelier Juwelier Dumas. Er kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Atelier Juwelier Dumas aanvaardt hiervoor nimmer aansprakelijkheid. Atelier Juwelier Dumas sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of de onmogelijkheid van het gebruik van) de gepubliceerde informatie op deze website.