Garantie

1. Garantietermijn horloges:
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er iets misgaat met uw aankoop, wij zullen dan zorgen dat het zo spoedig mogelijk wordt opgelost. Uw normale garantie op het uurwerk van horloges is 24 maanden.
Garanties op merkproducten worden altijd bepaald door de leverancier. Aangeboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten voor u als consument omtrent garantie en conformiteit.
Uitgesloten van garantie is:

 • Batterij (tot 3 mnd na aankoop is het wel garantie)
 • Glasbreuk.
 • Kroon/ Schroef (let er altijd op dat uw schroef/kroon gesloten is tijdens het dragen)
 • Horlogeband.
 • Uitgevallen steentjes tot 3 maanden na aankoop.

Deze uitsluitingen zullen altijd door ons beoordeeld worden. Indien blijkt dat er sprake is van een fabricagefout geldt uiteraard de reguliere garantie.

2. Garantie vervalt:
 • Wanneer u het horloge zelf opent of door een andere horloger.
 • Bij onjuist en onzorgvuldig gebruik.
 • Bij waterschade (uitgezonderd waterdichte horloges, zie waterdichtheid)
 • Wij raden ten zeerste af om de batterij van een horloge eigenhandig te verwijderen of te vervangen, aangezien dan de garantie vervalt en het horloge niet meer waterdicht is.
3. Garantietermijn sieraden:
Voorwaarden en termijnen betreft garantie op sieraden worden te allen tijde bepaald door het merk, bij fabricagefouten is dit in meeste gevallen tussen de 3 en 12 maanden. Bij sieraden afkomstig uit onze huiscollectie betreft het termijn 12 maanden. Uw klacht wordt via ons met veel zorg in behandeling genomen waar het vervolgens beoordeeld wordt op zekere criteria.

Uitgesloten van garantie is:
 • Verlies van (edel)stenen (tot 3 mnd na aankoop is het wel garantie)
 • Verkleuren van vergulde sieraden 
 • Deuken of andere schade die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.

Deze uitsluitingen zullen altijd door ons beoordeeld worden. Indien blijkt dat er sprake is van een fabricagefout geldt uiteraard de reguliere garantie.

4. Garantie vervalt:
 • Bij ernstige schade die door toedoen van uzelf, of door anderen is veroorzaakt die logischerwijze niet vanzelf kan optreden.
 • Bij verlies van het sieraad.
 • Wanneer er zelf poging is gedaan het sieraad te repareren.
 • Wanneer het sieraad onherkenbaar veranderd is, denk aan het plaatsen van andere edelstenen door derden.
5. Garantie bepalingen merksieraden:

Trollbeads:
Bij Trollbeads aankopen geldt een garantie op productiefouten van twee jaar na aankoop. Er wordt echter geen garantie gegeven op de volgende artikelen:
 •  Bij leren armbanden en leren colliers wordt uitsluitend garantie gegeven op de (zilveren) sluitingen/eindstukjes. Leer is een natuurproduct, is erg gevoelig voor vocht en kan reageren op de huid, invloeden als gevolg hiervan vallen niet onder de garantie.
 • Artikelen die een onacceptabele slijtage vertonen door oneigenlijk gebruik.
 • Artikelen die zijn gereinigd met een chemische reiniger waardoor de oorspronkelijke oxidatie is aangetast of verwijderd.
 • Artikelen die niet meer in de oorspronkelijke staat zijn (vergroot, verkleind, gegraveerd etc).