Veiligheid

 Weten met wie u zaken doet en hoe u het bedrijf kunt benaderen.

Algemene voorwaarden i.s.m. de Consumentenbond.
 Veilige betaalomgeving.
Meer bedenktijd: 14 dagen bij producten.
Onafhankelijke klachtenbemiddeling

Voor uw bestelling hebben wij noodzakelijkerwijze uw adres- en persoonsgegevens nodig. Deze gebruiken wij uitsluitend om uw bestelling te verwerken. De door u verstrekte persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel door Atelier Juwelier Dumas gebruikt. We stellen de aan ons ter beschikking gestelde gegevens niet aan derden beschikbaar.